Xem xét kỷ luật Chủ tịch tổng công ty Đường sắt

Liên quan đến vụ việc Đường sắt Việt Nam đề xuất mua tàu cũ từ Trung Quốc, Bộ Giao thông vận tải mới đây cho biết sẽ xem xét kỷ luật Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vì đã chỉ đạo chủ trương này.
Xem xét kỷ luật Chủ tịch tổng công ty Đường sắt

Chuyên đề