Xây dựng đường gom tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến đồng ý chủ trương bổ sung hạng mục đầu tư xây dựng đường gom đường sắt Hà Nội - Hải Phòng.
Đường gom đường sắt Hà Nội - Hải Phòng sẽ sử dụng kinh phí còn dư của Dự án
Đường gom đường sắt Hà Nội - Hải Phòng sẽ sử dụng kinh phí còn dư của Dự án

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương bổ sung hạng mục đầu tư xây dựng đường gom đường sắt Hà Nội - Hải Phòng nối nút giao lập thể ngã ba Hàng với đường tỉnh 390B vào Dự án đầu tư xây dựng nút giao lập thể tại điểm giao cắt giữa đường sắt Hà Nội-Hải Phòng, quốc lộ 5 và đường 390, tỉnh Hải Dương, sử dụng kinh phí còn dư của Dự án.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương bố trí phần kinh phí còn thiếu của hạng mục xây dựng đường gom từ ngân sách tỉnh Hải Dương.

UBND tỉnh Hải Dương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Giao thông vận tải trong quá trình triển khai đầu tư hạng mục xây dựng đường gom và chịu trách nhiệm toàn diện về việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Dự án nút giao lập thể theo thẩm quyền, đúng quy định hiện hành.

Chuyên đề