(BĐT) - Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, hoạt động đầu tư từ ngân sách nhà nước trong tháng 2 tập trung chủ yếu vào thực hiện các dự án, công trình chuyển tiếp từ năm trước và triển khai kế hoạch đầu tư năm 2019. 
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 2 ước tính đạt 13.079 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 2 ước tính đạt 13.079 tỷ đồng. Ảnh: Lê Tiên

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 2 ước tính đạt 13.079 tỷ đồng, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 2 tháng đầu năm nay, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 30.220 tỷ đồng, bằng 9,1% kế hoạch năm và tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2018 bằng 8,6% và tăng 10,1%).

Trong đó, vốn Trung ương quản lý đạt 4.092 tỷ đồng, bằng 8,8% kế hoạch năm và giảm 29,8% so với cùng kỳ năm trước. Hai bộ được bố trí vốn kế hoạch lớn là Bộ Giao thông vận tải và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có vốn đầu tư thực hiện 2 tháng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2018, lần lượt đạt 878 tỷ đồng, giảm 58,3% và 242 tỷ đồng, giảm 56,8%. Ngược lại Bộ Y tế có số vốn thực hiện 2 tháng tăng 33,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 451 tỷ đồng; Bộ Khoa học và Công nghệ tăng 5,9%; Bộ Thông tin và Truyền thông tăng 14,5%...

Tại địa phương, tổng số vốn địa phương quản lý thực hiện đạt 26.128 tỷ đồng, bằng 9,2% kế hoạch năm và tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2018. Một số thành phố có vốn đầu tư thực hiện tăng khá mạnh là Hà Nội, đạt 4.081 tỷ đồng, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước; Thanh Hóa 1.040 tỷ đồng, tăng 13,4%; Bà Rịa - Vũng Tàu 1.005 tỷ đồng, tăng 20,9%; Quảng Nam 833 tỷ đồng, tăng 17,8%...