(BĐT) - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) vừa công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2021. Theo đó, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 9.970 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 529 tỷ đồng, giảm 11%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tính đến cuối quý II/2021, tổng tài sản của Vinataba đạt 18.716 tỷ đồng với số dư tiền và các khoản tương đương tiền, tiền gửi ngân hàng ở mức 4.889 tỷ đồng, tăng 527 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Giá trị hàng tồn kho ở mức 8.719 tỷ đồng, giảm 550 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Trong năm 2021, Vinataba tiếp tục triển khai Dự án Xây dựng trụ sở làm việc tại số 30 phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với tổng vốn đầu tư 145,8 tỷ đồng; Dự án Đầu tư thiết bị đồng bộ cho kho nguyên vật liệu và kho thành phẩm của Công ty Thuốc lá Sài Gòn với tổng vốn đầu tư 155,5 tỷ đồng.