(BĐT) - Dự kiến, ngày 31/12, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) sẽ bán đấu giá 21,235 triệu cổ phần sở hữu tại Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (tương đương 18,8% vốn điều lệ). Với mức giá khởi điểm 27.100 đồng/cổ phần, Vinachem dự kiến thu về hơn 578 tỷ đồng. Đồng thời tỷ lệ sở hữu của Vinachem tại Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao sẽ giảm từ mức 69,82% về 51,02%.
Vinachem sẽ bán đấu giá 21,235 triệu cổ phần sở hữu tại Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

Vinachem sẽ bán đấu giá 21,235 triệu cổ phần sở hữu tại Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

9 tháng đầu năm 2021, doanh thu Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tăng 25% so với cùng kỳ, đạt 1.957 tỷ đồng và hoàn thành trên 69% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt trên 74 tỷ đồng, gấp đôi so với chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 58,5 tỷ đồng, tăng đột biến so với số lỗ hơn 4 tỷ đồng ghi nhận trong 9 tháng đầu năm ngoái.