(BĐT) - Công ty CP VIGORY TTP (địa chỉ tại TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) vừa được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt trúng đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Tổng diện tích khu đất là 68.302,6 m2, trong đó diện tích đất ở mà Công ty CP VIGORY TTP trúng đấu giá là 14.022 m2. Nhà nước sẽ giao đất có thu tiền sử dụng đất cho nhà đầu tư theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án Khu dân cư xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm.

Giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất là 51,055 tỷ đồng. Công ty CP VIGORY TTP có trách nhiệm nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo tiến độ đã được phê duyệt. Trường hợp Công ty không nộp đủ tiền theo đúng yêu cầu thì Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh Bắc Ninh hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.