(BĐT) - Công ty CP Viglacera Tiên Sơn vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021. Theo đó, Công ty dự kiến doanh thu thuần bán hàng đạt 1.640 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế dự kiến ở mức 60 tỷ đồng, đi ngang so với năm ngoái. Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 18% (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ngoài ra, Viglacera Tiên Sơn dự kiến đầu tư 1.206 tỷ đồng mua và cải tạo Nhà máy Gạch men Bạch Mã (đổi tên thành Nhà máy Gạch Viglacera Eurotile) công suất 9 triệu m2/năm.

Năm 2020, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 và sự suy giảm tốc độ tăng trưởng của ngành xây dựng dân dụng trong nước, Viglacera Tiên Sơn ghi nhận doanh thu hơn 1.291 tỷ đồng, giảm gần 182 tỷ đồng so với năm 2019. Lãi trước thuế đạt 62 tỷ đồng, giảm 17,7% so với năm 2019.