(BĐT) - Công ty CP Viglacera Thăng Long vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Theo đó, Công ty dự kiến sản lượng tiêu thụ gạch ốp lát đạt 8.099 m2, tăng 7% so với năm ngoái. Doanh thu thuần kỳ vọng đạt 611 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2021 và lợi nhuận trước thuế đi ngang, đạt 12 tỷ đồng trong năm 2022.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo kế hoạch, trong năm 2022, Công ty tiếp tục đầu tư dây chuyền sản xuất gạch ốp công suất 3 triệu m2/năm. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tập trung nghiên cứu để sử dụng tối ưu nhiên liệu than, khí CNG/LPG, điện và nghiên cứu bài men màu để giảm giá thành sản phẩm với mục tiêu giảm 3% chi phí nguyên nhiên liệu chính so với thực hiện năm 2021.