(BĐT) -  Ngày 5/6 tới, Công ty CP Viglacera Hạ Long sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 27%, tương đương 1 cổ phiếu được nhận 2.700 đồng. Thời gian thanh toán từ ngày 28/8. 

Với 25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền 67,5 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. 

Năm 2019, Công ty ghi nhận doanh thu đi ngang quanh 2.000 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế giảm 12% xuống còn hơn 127 tỷ đồng. Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch doanh thu tăng nhẹ lên 2.080 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 156,1 tỷ đồng, giảm 2% so với năm trước.

Quý I/2020, Công ty đạt 29,2 tỷ đồng lợi nhuận, hoàn thành 19% chỉ tiêu cả năm.