Vietcombank (CN Bắc Hà Tĩnh) ủy quyền đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Công ty Đấu giá hợp danh Minh Nhật thông báo bán đấu giá lần 2 do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hà Tĩnh ủy quyền ngày 08/07/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Minh Nhật. Địa chỉ: Số 40 đường Đặng Dung, phường Tân Giang, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0966299358

2. Tài sản đấu giá: Tài sản gắn liền với đất tại tại thửa đất số 1, mảnh trích đo số 01-2016, diện tích 12.123,25m2, có địa chỉ tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM053393, vào sổ cấp GCN số CT 03745 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 14/6/2018, mang tên Công ty Cổ phần đầu tư xây lắp và thương mại Hoàng Long

3. Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - CN Bắc Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 52 đường Trần Phú, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Giá khởi điểm: 11,800,000,000 đồng; Tiền đặt trước: 2,000,000,000 đồng

5. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: 07:00 04/06/2024 đến 17:00 05/07/2024

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: 07:00 03/07/2024 đến 17:00 05/07/2024

7. Thời gian tổ chức ĐG: 08h30 ngày 08/07/2024 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Nhật.

8. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 189 Luật Đất đai năm 2013: - Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư; - Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư; - Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó. Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Nhật.

Chuyên đề