(BĐT) - Văn phòng Chính phủ cho biết, khác với các năm trước, Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2019 dự kiến sẽ được đánh số 02, thay cho tên Nghị quyết 19 được ban hành liên tục từ năm 2014 tới nay. Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, “bứt phá đầu tiên là thể chế”.
Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19, chất lượng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia có cải thiện rõ nét. Ảnh: Lê Tiên

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19, chất lượng môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia có cải thiện rõ nét. Ảnh: Lê Tiên

Hiện Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang chỉ đạo các cơ quan khẩn trương xây dựng các Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 và Nghị quyết 02 nêu trên. Dự kiến, cả hai nghị quyết này sẽ được ban hành cùng thời điểm ngay đầu năm 2019.

Dự thảo Nghị quyết 02 nhấn mạnh 4 nội dung trọng tâm, ưu tiên chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong năm 2019. Đó là: tiếp tục bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh; thực thi đầy đủ, triệt để những cải cách về điều kiện kinh doanh đã thực hiện trong năm 2018; tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia; thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, trong đó bao gồm xây dựng và thực hiện cổng dịch vụ công quốc gia;  phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp (startup).

Theo đánh giá của các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19, nhận thức về tầm quan trọng của cải thiện môi trường kinh doanh, chất lượng môi trường kinh doanh và năng lực canh tranh quốc gia có cải thiện rõ nét. Tuy vậy, thứ hạng môi trường kinh doanh của nước ta vẫn còn thấp (vị trí 69/190) trong khu vực.