(BĐT) - Dự thảo Nghị định quy định cơ chế chính sách của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) dự kiến sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ trong tháng 5 này. Đây là một bước quan trọng để tạo dựng NIC với mục tiêu góp phần thực hiện khát vọng “hóa rồng” của dân tộc vào năm 2045. 
Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) sẽ được đầu tư xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) với diện tích khoảng 23 ha. Ảnh: Nhã Chi

Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) sẽ được đầu tư xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) với diện tích khoảng 23 ha. Ảnh: Nhã Chi

Theo đó, Dự thảo Nghị định đề xuất một loạt các cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội để Việt Nam sớm hiện thực khát vọng này.

Thông điệp “Make in Việt Nam” được nhấn mạnh tại Diễn đàn quốc gia đầu tiên về phát triển doanh nghiệp (DN) công nghệ diễn ra tuần trước đang lan tỏa một niềm tin mạnh mẽ, đồng thời mở ra một cơ hội lớn cho các DN công nghệ Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN4.0).

Từng bước hiện thực hóa khát vọng trên, với mong muốn xây dựng NIC - nơi kết nối, hỗ trợ nâng cao năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo của các DN và nền kinh tế vượt lên trong CMCN4.0, Dự thảo Nghị định đề xuất một loạt chính sách ưu đãi vượt trội đối với NIC và các cá nhân, tổ chức hoạt động trong Trung tâm.

Theo đề xuất, NIC sẽ được đầu tư xây dựng tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (Hà Nội) với diện tích khoảng 23 ha. Tổng vốn đầu tư cho công trình trụ sở Trung tâm là khoảng 1.700 tỷ đồng (khoảng 74 triệu USD). Tổ chức, bộ máy của NIC được xây dựng theo hướng là đơn vị hoạt động như một DN, hoàn toàn tự chủ về tài chính.

Đặc biệt, NIC được giao đất không thu tiền sử dụng đất trong tối đa 50 năm trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, được miễn toàn bộ chi phí liên quan đến đất, bao gồm cả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng; không phải ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án. NIC được sử dụng tài sản để kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư phù hợp để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được quy định mà không phải nộp tiền thuê đất tương ứng. NIC được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập DN 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án; được miễn thuế thu nhập DN 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo như ưu đãi quy định tại Quyết định số 53/2004/GĐ-TTg ngày 5/4/2004.

Cán bộ quản lý, chuyên gia đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp làm việc tại NIC được giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp; được các bộ, cơ quan có thẩm quyền cấp visa dài hạn, nhiều lần và giấy phép lao động cho lao động của mình và của các đối tác là người nước ngoài khi có yêu cầu…

Các nhà đầu tư vào DN khởi nghiệp sáng tạo hoạt động trong Trung tâm cũng được đề xuất giảm 50% thuế chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp trong DN nếu đầu tư trên 2 năm.

Bên cạnh đó, Dự thảo cũng nêu rõ, doanh nhân khởi nghiệp sáng tạo và DN khởi nghiệp sáng tạo hoạt động trong Trung tâm cũng sẽ được hưởng nhiều khuyến khích và ưu đãi. Điển hình là doanh nhân khởi nghiệp sẽ được hưởng ưu đãi và khuyến khích như: giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp - ngang bằng mức ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân đối với nhân lực công nghệ cao làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 26/5/2016; được nhận tài trợ nghiên cứu và phát triển từ các chương trình tài trợ nghiên cứu của Chính phủ và các tổ chức trong nước và nước ngoài; được thực hiện các thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ theo một cơ chế ưu tiên (fast-track) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành riêng cho Trung tâm…

Các các DN khởi nghiệp sáng tạo đăng ký hoạt động trong Trung tâm được hưởng các ưu đãi thuế thu nhập DN như Trung tâm; được miễn thuế nhập khẩu cho các hàng hóa, dịch vụ đầu vào cho các hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D); không phải ghi ngành, nghề kinh doanh khi đăng ký thành lập doanh nghiệp…

Ngoài ra, các nhà đầu tư vào DN khởi nghiệp sáng tạo hoạt động trong Trung tâm cũng được đề xuất giảm 50% thuế chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp trong DN nếu đầu tư trên 2 năm. Hồ sơ, trình tự, thủ tục góp vốn, mua cổ phần đối với nhà đầu tư có vốn nước ngoài áp dụng như đối với góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư trong nước.

Đánh giá cao đề xuất trên, nhiều ý kiến nhấn mạnh, chính sách vượt trội cho NIC là rất cần thiết để “cởi trói” cho DN nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp thành công.