(BĐT) - Đánh giá cao ý tưởng về xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cùng tư vấn, tại cuộc họp chiều ngày 4/3 với các bộ, ngành và tư vấn quốc tế, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đốc thúc các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện, triển khai Đề án Thành lập NIC.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ sẽ làm hết sức mình để ủng hộ Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ sẽ làm hết sức mình để ủng hộ Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Ảnh: Hiếu Nguyễn

Tại cuộc họp, Thủ tướng tán thành với ý kiến của các bộ, chuyên gia cho rằng, NIC là trung tâm mang tính thí điểm và nếu thành công có thể nhân rộng ra thành nhiều trung tâm khác. Theo đó, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ làm hết sức mình để ủng hộ NIC, bởi nếu không có đổi mới sáng tạo, không có khoa học công nghệ thì không thành công, không tận dụng được thời cơ đến với Việt Nam. NIC sẽ là một điểm nhấn trong Chiến lược triển khai cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam.

Cũng tại sự kiện này, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng kỳ vọng sự phát triển của NIC gắn liền với việc thay đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của nước ta. Đây sẽ là trung tâm đầu tiên trong hệ thống các trung tâm đổi mới sáng tạo. Trung tâm không sử dụng ngân sách nhà nước mà huy động nguồn lực đầu tư thông qua xã hội hóa. Với 5 lĩnh vực ưu tiên được đề xuất, gồm nhà máy thông minh, nội dung số, an ninh mạng, đô thị thông minh, công nghệ môi trường, Trung tâm được kỳ vọng trở thành hạt nhân cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước về dài hạn.

Để triển khai NIC, Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&ĐT rà soát lại tính cấp thiết và tính khả thi của Trung tâm; có cơ chế xã hội hóa nguồn lực đầu tư; có lộ trình cụ thể, chặt chẽ, hoàn thiện Đề án để sớm phê duyệt.