UBND TP. Hà Nội “lộ” nhiều sai sót trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

(BĐT) - Kết quả Kiểm toán Chuyên đề việc xác định giá trị doanh nghiệp, thực hiện cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thuộc quản lý của UBND TP.Hà Nội giai đoạn 2013 - 2017 đã chỉ ra nhiều sai sót về xác định giá trị quyền sử dụng đất, sử dụng tiền thuê đất để góp vốn liên doanh, chưa giám sát chặt chẽ tiền thu từ bán cổ phần lần đầu và thoái vốn.

 

UBND TP. Hà Nội đã cổ phần hóa được 57 doanh nghiệp trong giai đoạn 2013 - 2017. Ảnh: Internet
UBND TP. Hà Nội đã cổ phần hóa được 57 doanh nghiệp trong giai đoạn 2013 - 2017. Ảnh: Internet

Thực hiện kiểm toán chuyên đề này, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết, trong giai đoạn 2013 - 2017, TP. Hà Nội đã hoàn thành CPH 57/60 doanh nghiệp, trong đó đã quyết toán, bàn giao 44 doanh nghiệp sang công ty cổ phần. Quá trình cổ phần hóa cơ bản tuân thủ quy định, song còn một số hạn chế. 

Hầu hết các doanh nghiệp CPH chưa xây dựng phương án sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định trước khi thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp.

UBND Thành phố cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc bổ sung mục đích sử dụng đất không đúng phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước và phương án sử dụng đất khi CPH tại Khu đất 38.155,9m2 tại 423 Minh Khai của Công ty CP Dệt Minh Khai; Khu đất 2.746,9m2 tại số 358 đường Láng của Công ty CP Cung ứng nhân lực và Thương mại quốc tế; Khu đất 2.001m2 số X3 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội của Công ty TNHH MTV 19/12 Hà Nội.

UBND Thành phố không xác định lại giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị doanh nghiệp khi CPH tại Khu đất 4.184m2 tại Lô 2 – E9 đường Phạm Hùng của Công ty TNHH MTV Hanel.

UBND TP.Hà Nội cho phép doanh nghiệp Công ty TNHH NN MTV Giầy Thụy Khuê hợp tác, liên doanh trong khi liên doanh đã thành lập và đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để hợp thức hóa cho việc góp vốn không đúng quy định.

UBND Thành phố cũng chưa có cơ chế giám sát chặt chẽ tiền thu bán cổ phần lần đầu và thoái vốn dẫn đến dấu hiệu thất thoát 313 tỷ đồng, bao gồm: (i) Tiền thu được từ CPH Nhà máy Dệt Minh Khai 39,6 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Dệt 19/5 Hà Nội 179 tỷ đồng; (ii) Tiền thoái vốn nhà nước tại Công ty CP Dệt Minh Khai 19,4 tỷ đồng; Công ty CP HBI 75 tỷ đồng. 

UBND TP.Hà Nội sử dụng quyền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm để góp vốn liên doanh không đúng quy định tại Điều 111, Luật Đất đai 2003 tại Khu đất 152 Thụy Khuê của Công ty TNHH NN MTV Giầy Thụy Khuê; chưa tính đầy đủ lợi thế quyền thuê đất trả tiền hàng năm vào giá trị doanh nghiệp để CPH trong khi doanh nghiệp sử dụng lợi thế quyền thuê đất trả tiền hàng năm để góp vốn.

Chuyên đề