(BĐT) - Ủy ban Chứng khoán (UBCK) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã chứng khoán: TTF).

Theo đó, Công ty bị phạt 100 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Nguyên nhân do Công ty không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Cụ thể, Công ty đã bán 8.893.998 cổ phiếu TTF từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2020 và bán 3.729.513 cổ phiếu TTF vào tháng 3/2021 nhưng không thực hiện công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ kể từ khi có quyết định bán cổ phiếu quỹ.

Về tình hình kinh doanh, doanh thu 9 tháng đầu năm 2021 của Công ty đạt 1.111 tỷ đồng, tăng 36%; lợi nhuận sau thuế đạt 11 tỷ đồng, chỉ bằng 1/5 so với cùng kỳ năm 2020.

Tính đến 30/9/2021, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 2.544 tỷ đồng tăng 14% so với đầu năm.