(BĐT) - Liên danh Công ty CP Truyền dẫn Long Biên - Công ty CP Công nghệ Tuyền Lâm - Công ty CP Phát triển công nghệ Quốc An (Liên danh Long Biên - Tuyền Lâm - Quốc An) vừa được công bố trúng Gói thầu SCL2021-02 Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa bộ sấy không khí (APH và GGH) - S1 DH của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1). Giá trúng thầu là 79,698 tỷ đồng (giảm 3,184 tỷ đồng so với giá gói thầu).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu nêu trên thuộc Dự toán Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) các gói thầu sửa chữa lớn năm 2021 của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải.

Trong số 4 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), có 3 nhà thầu được xếp hạng (Liên danh Long Biên - Tuyền Lâm - Quốc An xếp hạng 1, Công ty CP Đại Tam Sơn xếp hạng 2, Liên danh Á Châu - An Khánh xếp hạng 3). Nhà thầu Viện Nghiên cứu cơ khí không đạt yêu cầu về kỹ thuật sau 4 lần được yêu cầu làm rõ HSDT.

Trong Liên danh trúng thầu, Công ty CP Truyền dẫn Long Biên từng liên danh với Công ty CP Kỹ thuật Toàn Cầu trúng Gói thầu SCL2021-04 Cung cấp vật tư thiết bị sửa chữa bản thể Tuabin - máy phát - Tổ máy S1 DH1 thuộc cùng dự toán nêu trên với giá 95,696 tỷ đồng (trúng thầu tháng 7/2021). Trong năm 2020, nhà thầu này trúng 3 gói thầu tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải với quy mô mỗi gói thầu đều trên 30 tỷ đồng.