• Truyền dẫn Long Biên trúng liên tiếp 2 gói thầu của Nhiệt điện Duyên Hải

    11/08/2021 07:00

    (BĐT) - Liên danh Công ty CP Truyền dẫn Long Biên - Công ty CP Công nghệ Tuyền Lâm - Công ty CP Phát triển công nghệ Quốc An (Liên danh Long Biên - Tuyền Lâm - Quốc An) vừa được công bố trúng Gói thầu SCL2021-02 Cung cấp vật tư và dịch vụ sửa chữa bộ sấy không khí (APH và GGH) - S1 DH của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (Chi nhánh Tổng công ty Phát điện 1). Giá trúng thầu là 79,698 tỷ đồng (giảm 3,184 tỷ đồng so với giá gói thầu).
  • Lăng kính đấu thầu ngày 20/7

    20/07/2021 10:00

    (BĐT) - Rà soát các gói thầu vừa được mở thầu cho thấy một số gói phát sinh các ý kiến tranh luận, phản đối của nhà thầu về tiêu chí mời thầu. Bên cạnh đó, cũng một số gói thầu thu hút nhiều nhà thầu tham dự với giá dự thầu rất cạnh tranh.

chuyên đề

Kết nối đầu tư