(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa (bên mời thầu) vừa công bố Công ty TNHH MTV Trường Tuấn là nhà thầu trúng Gói thầu Thi công xây dựng (bao gồm cả chi phí hạng mục chung) + mua sắm, lắp đặt, thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Gói thầu nêu trên thuộc Dự án Khu công viên Quảng trường trung tâm huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Giá trúng thầu là 93,59 tỷ đồng, giá gói thầu là 94,65 tỷ đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 1,1% thông qua đấu thầu rộng rãi. Thời gian thực hiện hợp đồng là 36 tháng, hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu nêu trên được UBND huyện Yên Định (chủ đầu tư) ban hành từ ngày 18/4/2019. Tuy nhiên, do “quên” nên sau gần 2 tháng, Bên mời thầu mới công bố kết quả lựa chọn nhà thầu và trên thông tin công bố kết quả lựa chọn nhà thầu, bên mời thầu này cũng “quên” công khai danh sách 2 nhà thầu bị loại tại gói thầu này.

Về hợp đồng tương tự của Công ty TNHH MTV Trường Tuấn tại gói thầu nêu trên, cán bộ của Bên mời thầu cho biết, hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu tham dự phải có hợp đồng tương tự bằng 70% giá trị gói thầu nêu trên (tương đương 66 tỷ đồng). Công ty TNHH MTV Trường Tuấn có hợp đồng tương tự với gói thầu này nhưng là hợp đồng thực hiện của nhà thầu phụ.

Công ty TNHH MTV Trường Tuấn có địa chỉ tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Trong vòng hơn 3 năm qua, Công ty được công khai trúng 2 gói thầu. Ngoài gói thầu vừa trúng thầu, tháng 10/2018, Công ty trúng gói thầu gần 3,7 tỷ đồng.