(BĐT) - Dù pháp luật về đấu thầu quy định, để có đủ tư cách hợp lệ, nhà thầu, nhà đầu tư phải đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhưng không ít nhà thầu, bên mời thầu/chủ đầu tư vẫn chưa nghiêm túc tuân thủ các quy định này.
Để có đủ tư cách tham dự thầu, nhà thầu, nhà đầu tư phải đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Để có đủ tư cách tham dự thầu, nhà thầu, nhà đầu tư phải đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Chưa đủ tư cách vẫn trúng thầu

Theo dõi kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu trong thời điểm từ ngày 1/7 đến nay, phóng viên Báo Đấu thầu nhận thấy có khá nhiều nhà thầu chưa đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, tức là chưa đủ tư cách hợp lệ, vẫn được bên mời thầu công bố trúng thầu.

Chẳng hạn, Gói thầu Thi công công trình đường Chùa Cao Đài, xã Lương Hòa Lạc thuộc Dự án Đường Chùa Cao Đài, xã Lương Hòa Lạc do Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng huyện Chợ Gạo (BQLDA huyện Chợ Gạo) làm bên mời thầu.

Theo BQLDA huyện Chợ Gạo, trong quá trình đấu thầu, có 3 nhà thầu tham gia nộp HSDT. Khi phóng viên kiểm tra trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Hệ thống), chỉ có 2 trong tổng số 3 nhà thầu đã đăng ký thông tin trên Hệ thống. Tuy nhiên, bên mời thầu đã phê duyệt cho nhà thầu chưa đăng ký thông tin trên Hệ thống trúng Gói thầu.

Ở Gói thầu XL-05: Hệ thống cấp nước mạng ngoài thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở Chi nhánh 716 do Binh đoàn 15 làm bên mời thầu cũng có 3 nhà thầu tham gia nộp HSDT. Trong quá trình tham gia đấu thầu, cả 3 nhà thầu này đều chưa đăng ký trên Hệ thống. Ngày 29/7, Binh đoàn 15 vẫn có quyết định trao thầu cho 1 trong 3 nhà thầu này.

Ở một trường hợp khác, Ban Quản lý dự án hạ tầng và đô thị mới (bên mời thầu) vừa thông báo trao thầu Gói thầu Xây lắp khu công viên trung tâm và các tuyến đường nội thị xung quanh thuộc Dự án Khu công viên trung tâm và các tuyến đường nội thị, thị trấn Tam Đảo (có giá gói thầu lên tới hơn 25 tỷ đồng) cho nhà thầu chưa đăng ký thông tin trên Hệ thống.

Quy định pháp luật đã có hiệu lực nhưng chưa áp dụng

Khoản 1 Điều 5 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định, một trong những điều kiện mà nhà thầu, nhà đầu tư phải đáp ứng để có tư cách hợp lệ là “đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia”.

Lộ trình đăng ký thông tin nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (TT07). Theo quy định tại Khoản 1 Điều 37 TTLT07, bắt đầu từ ngày 1/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Tuy nhiên, Gói thầu Thi công công trình đường Chùa Cao Đài, xã Lương Hòa Lạc phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) từ 9 giờ ngày 4/7/2016 đến 9 giờ ngày 15/7/2016; đóng thầu và mở thầu vào lúc 9h ngày 15/7/2016.

Gói thầu XL -05 được phát hành HSMT từ 8 giờ ngày 5/7/2016 đến 8 giờ ngày 16/7/2016. Thời điểm đóng thầu vào 8 giờ ngày 16/7/2016 và mở thầu vào lúc 8 giờ 30 cùng ngày.

Gói thầu Xây lắp khu công viên trung tâm và các tuyến đường nội thị xung quanh được phát hành HSMT từ 8 giờ ngày 4/7/2016 đến 8 giờ ngày 24/7/2016. Thời điểm đóng và mở thầu của gói thầu này là 8 giờ ngày 24/7/2016.

Như vậy, đối với các gói thầu nêu trên, các nhà thầu tham dự phải có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước thời điểm đóng thầu 2 ngày làm việc. Tuy nhiên, tính đến thời điểm ngày 8/8/2016, các nhà thầu trúng thầu vẫn chưa đăng ký thông tin hoặc chưa nộp phí duy trì để gia hạn tài khoản của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.