TRA chốt quyền trả cổ tức đợt 1/2022

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ngày 18/11, Công ty CP Traphaco (mã chứng khoán: TRA) sẽ chốt quyền nhận cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán vào ngày 30/11.

Như vậy, với hơn 41,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 83 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Về tình hình kinh doanh của Công ty, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của Công ty tăng 14%, lên hơn 1.800 tỷ đồng. Khấu trừ đi các chi phí, Công ty lãi sau thuế 230 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, Công ty lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.345 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 286 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành 78% chỉ tiêu doanh thu và 88% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Chuyên đề