TP.HCM quyết liệt sử dụng hàng Việt trong đấu thầu

(BĐT) - UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo chủ đầu tư dự án nghiêm túc chấp hành Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện ưu đãi cho hàng hóa vật tư sản xuất trong nước đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố; tạo điều kiện cạnh tranh tối đa cho các nhà thầu là nhà sản xuất, cung ứng trong nước để thúc đẩy sản xuất hàng nội địa. 

Đối với thủ trưởng các sở/ngành, quận/huyện, Chủ tịch UBND Thành phố giao trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư do mình quản lý tiếp tục thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 494/CT-TTg; tăng cường thanh, kiểm tra việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước do mình quyết định đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Thành phố được giao triển khai Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 của Bộ KH&ĐT về việc ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được đến các sở, ban, ngành; tổng công ty, công ty trực thuộc Thành phố, UBND các quận/huyện; đồng thời chú trọng kiểm tra việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong quá trình kiểm tra tình hình thực hiện công tác đấu thầu hàng năm đối với các đơn vị, chủ đầu tư trên địa bàn Thành phố.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư