(BĐT) -Tổng cục Thuế vừa phát hành 18 thông báo mời thầu (TBMT), gồm 12 gói thầu mua sắm hàng hóa và 6 gói thầu dịch vụ phi tư vấn, thuộc “Kế hoạch mua sắm công nghệ thông tin (CNTT) năm 2018”, với tổng mức đầu tư gần 430 tỷ đồng; sử dụng nguồn vồn từ ngân sách nhà nước. Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu từ 45 ngày đến 1.461 ngày. 
Tổng cục Thuế mời thầu 18 gói mua sắm CNTT gần 430 tỷ đồng

Trong đó, có quy mô lớn nhất là Gói thầu “Thay thế hệ thống mạng Core, hệ thống tường lửa vùng Core và dịch vụ triển khai”, có giá 72.222 triệu đồng, bảo đảm dự thầu là 2,1 tỷ đồng. Gói thầu “Dịch vụ kiểm tra và đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống dự phòng thảm họa” có giá 2 tỷ đồng là gói thầu có quy mô nhỏ nhất trong kế hoạch mua sắm lần này.

Trong 18 gói thầu kể trên, 10 gói thầu (quy mô lớn, có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên) được đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) trong 20 ngày, bắt đầu từ ngày 19/10/2018, dự kiến mở thầu ngày 9/11/2018.

8 gói thầu còn lại (quy mô dưới 10 tỷ đồng) được đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. HSMT được phát hành 10 ngày, trong đó 7 gói thầu dự kiến mở thầu ngày 30/10/2018; ở gói thầu còn lại (Gói thầu “Dịch vụ dò quét, đánh giá lỗ hổng bảo mật và diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin” có giá 2.930 triệu đồng), ngày dự kiến mở thầu là 26/10/2018.

Trong đó, lớn nhất là gói thầu “Thay thế hệ thống mạng Core, hệ thống tường lửa vùng Core và dịch vụ triển khai”, có giá 72.222 triệu đồng, bảo đảm dự thầu yêu cầu trong HSMT là 2,1 tỷ đồng. Gói thầu “Dịch vụ kiểm tra và đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống dự phòng thảm họa” có giá 2 tỷ đồng là gói thầu có quy mô nhỏ nhất trong kế hoạch mua sắm lần này.

Trong đó, lớn nhất là gói thầu “Thay thế hệ thống mạng Core, hệ thống tường lửa vùng Core và dịch vụ triển khai”, có giá 72.222 triệu đồng, bảo đảm dự thầu yêu cầu trong HSMT là 2,1 tỷ đồng. Gói thầu “Dịch vụ kiểm tra và đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống dự phòng thảm họa” có giá 2 tỷ đồng là gói thầu có quy mô nhỏ nhất trong kế hoạch mua sắm lần này.

Trong 18 gói thầu kể trên, 10 gói thầu (quy mô lớn, có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên) được đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; phát hành HSMT trong 20 ngày bắt đầu từ ngày 19/10/2018, dự kiến mở thầu ngày 9/11/2018.

8 gói thầu còn lại (quy mô dưới 10 tỷ đồng) được đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. HSMT được phát hành 10 ngày, trong đó 7 gói thầu dự kiến mở thầu ngày 30/10/2018; ở gói thầu còn lại (gói thầu “Dịch vụ dò quét, đánh giá lỗ hổng bảo mật và diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin” có giá 2.930 triệu đồng), ngày dự kiến mở thầu là 26/10/2018.

Theo khảo sát của phóng viên Báo Đấu thầu, từ đầu năm tới nay, Tổng cục Thuế phát hành trên 30 TBMT, đều là các gói thầu mua sắm và phi tư vấn. Trong đó “Kế hoạch mua sắm CNTT” năm 2018 có tổng mức đầu tư lớn nhất.

Hải Vân

Trong 18 gói thầu kể trên, 10 gói thầu (quy mô lớn, có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên) được đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; phát hành HSMT trong 20 ngày bắt đầu từ ngày 19/10/2018, dự kiến mở thầu ngày 9/11/2018.

8 gói thầu còn lại (quy mô dưới 10 tỷ đồng) được đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. HSMT được phát hành 10 ngày, trong đó 7 gói thầu dự kiến mở thầu ngày 30/10/2018; ở gói thầu còn lại (gói thầu “Dịch vụ dò quét, đánh giá lỗ hổng bảo mật và diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin” có giá 2.930 triệu đồng), ngày dự kiến mở thầu là 26/10/2018.

Theo khảo sát của phóng viên Báo Đấu thầu, từ đầu năm tới nay, Tổng cục Thuế phát hành trên 30 TBMT, đều là các gói thầu mua sắm và phi tư vấn. Trong đó “Kế hoạch mua sắm CNTT” năm 2018 có tổng mức đầu tư lớn nhất.

Hải Vân

Từ ngày 15 đến 16/10/2018, Tổng cục Thuế phát hành 18 thông báo mời thầu (TBMT), gồm 12 gói thầu mua sắm hàng hóa và 6 gói thầu dịch vụ phi tư vấn, thuộc “Kế hoạch mua sắm CNTT năm 2018”, với tổng mức đầu tư gần 430 tỷ đồng; sử dụng nguồn vồn từ ngân sách nhà nước. Thời gian thực hiện hợp đồng mỗi gói thầu từ 45 ngày đến 1461 ngày. Trong đó, lớn nhất là gói thầu “Thay thế hệ thống mạng Core, hệ thống tường lửa vùng Core và dịch vụ triển khai”, có giá 72.222 triệu đồng, bảo đảm dự thầu yêu cầu trong HSMT là 2,1 tỷ đồng. Gói thầu “Dịch vụ kiểm tra và đánh giá mức độ sẵn sàng của hệ thống dự phòng thảm họa” có giá 2 tỷ đồng là gói thầu có quy mô nhỏ nhất trong kế hoạch mua sắm lần này.

Trong 18 gói thầu kể trên, 10 gói thầu (quy mô lớn, có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên) được đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ; phát hành HSMT trong 20 ngày bắt đầu từ ngày 19/10/2018, dự kiến mở thầu ngày 9/11/2018.

8 gói thầu còn lại (quy mô dưới 10 tỷ đồng) được đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. HSMT được phát hành 10 ngày, trong đó 7 gói thầu dự kiến mở thầu ngày 30/10/2018; ở gói thầu còn lại (gói thầu “Dịch vụ dò quét, đánh giá lỗ hổng bảo mật và diễn tập ứng cứu sự cố an toàn thông tin” có giá 2.930 triệu đồng), ngày dự kiến mở thầu là 26/10/2018.

Theo khảo sát của phóng viên Báo Đấu thầu, từ đầu năm tới nay, Tổng cục Thuế phát hành trên 30 TBMT, đều là các gói thầu mua sắm và phi tư vấn. Trong đó “Kế hoạch mua sắm CNTT” năm 2018 có tổng mức đầu tư lớn nhất.

Hải Vân