Đơn vị này bị yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan đến việc góp vốn kinh doanh ngoài ngành; cố ý làm trách quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng...
Tổng Công ty Đường sắt bị “sờ gáy” về góp vốn ngoài ngành, quản lý nợ

Tổng Công ty Đường sắt bị “sờ gáy” về góp vốn ngoài ngành, quản lý nợ

Thanh tranh Chính phủ vừa có báo cáo Thủ tướng kết quả kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 2222/KL-TTCP ngày 26/8/2016 về việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN).

Sau khi có kết luận thanh tra, từ tháng 9/2016, ĐSVN đã chỉ đạo các ban, Người đại diện phần vốn của ĐSVN tại các công ty cổ phần thực hiện xử lý một số khoản về tài chính và kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân.

Tháng 10/2016, ĐSVN đã thành lập Hội đồng để xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân người quản lý của Tổng Công ty có liên quan đến trách nhiệm được nêu tại kết luận thanh tra; xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc các thời kỳ từ 2003 - 2013; kiểm điểm, xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân của các ban tham mưu, nghiệp vụ và các cá nhân có vi phạm.

Hiện nay, ĐSVN đã chỉ đạo Người đại diện phần vốn tại các công ty thành viên kiện toàn hệ thống quản trị, sắp xếp lại hoạt động sản xuất kinh doanh đối với đơn vị thành viên. ĐSVN đã thực hiện roà soát và ban hành các quyết định bổ sung, hoàn thiện hệ thống nội quy, quy chế, xây dựng các định mức, đơn giá về nguyên vật liệu, tiền lương, các chi phí quản lý doanh nghiệp... để đảm bảo tính đúng, tính đủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

ĐSVN đã rà soát toàn bộ các dự án đầu tư để điều chỉnh và kiến nghị điều chỉnh các chi phí bất hợp lí; khắc phục tình trạng chậm trễ về tiến độ và khẩn trương tiến hành thanh quyết toán các dự án đầu tư quá hạn.

Thanh tra Chính phủ cho biết, ĐSVN và các đơn vị thành viên đang thực hiện việc rà soát, khắc phục những tồn tại trong quản lý, sử dụng đất đai; xây dựng kế hoạch, phương án sử dụng đất phù hợp với nhu cầu, đúng quy định để báo cáo Bộ Giao thông vận tải cùng các địa phương xử lý và quản lý đất đai hiệu quả.

Ngày 25/3 vừa qua, trong kiến nghị gửi Thủ tướng, Thanh tra Chính phủ đề nghị Thủ tướng yêu cầu ĐSVN tiếp tục thực hiện việc kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến việc góp vốn kinh doanh ngoài ngành bằng quyền thuê đất và tài sản gắn liền với đất tại 80 Lý Thường Kiệt, 22 Phan Bộ Châu (Hà Nội).

Yêu cầu ĐSVN tiếp tục kiểm điểm trong việc quản lý nợ phải thu, quản lý các khoản đầu tư tài chính dài hạn, cố ý làm trách quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng...

Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng yêu cầu ĐSVN tiếp tục kiện toàn hệ thống quản trị doanh nghiệp, trên cơ sở sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo phân định rõ giữa quản lý Nhà nước và quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, giữa kinh doanh kết cấu hạ tầng và kinh doanh vận tải trên đường sắt do Nhà nước đầu tư...

Rà soát toàn bộ các dự án đầu tư để điều chỉnh và điều chỉnh các chi phí bất hợp lí, khắc phục tình trạng chậm trễ tiến độ và khẩn trương tiến hành thanh quyết toán các dự án đầu tư quá hạn.

ĐSVN được yêu cầu tiếp tục rà soát việc quản lý, sử dụng đất đai để thanh lý hợp đồng và xử lý những trường hợp sử dụng sai mục đích, tranh chấp, lấn chiếm; phối hợp với các địa phương có hệ thống đường sắt đi qua thực hiện cắm mốc giới, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý đất đai dành cho công trinh và hành lang bảo vệ đường sắt...

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng yêu cầu ĐSVN xem xét, xử lý một số nghĩa vụ tài chính, hạch toán doanh thu, chi phí khác.

Theo Dân trí