Căn cứ Công văn 4031/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) về chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) vừa thông tin tới các cổ đông việc ACV đã trở thành công ty đại chúng, với vốn điều lệ hơn 21.771 tỷ đồng.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Điều này đồng nghĩa với việc ACV bắt đầu phải tuân thủ các nghĩa vụ về minh bạch thông tin trên website của Tổng công ty và UBCK, qua đó, giúp nhà đầu tư có điều kiện tiếp cận thông tin về hoạt động của ACV thường xuyên và thuận lợi hơn. Trường hợp ACV vi phạm nghĩa vụ minh bạch thông tin, sẽ phải đối mặt với việc bị xử phạt và công khai rộng rãi thông tin ra thị trường.

Gần đây, ACV thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM. Đại diện ACV hứa với các cổ đông việc đăng ký giao dịch sẽ không muộn hơn cuối tháng 6, đầu tháng 7/2016, nhưng đến nay vẫn chưa công bố thời gian  cụ thể.