(BĐT) - HĐQT Công ty CP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (TNS Holdings, mã chứng khoán: TN1) vừa thông qua việc triển khai phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành thêm hơn 10,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị hơn 105 tỷ đồng để chia cổ tức với tỷ lệ 45%. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II - III/2021, sau khi được UBCK chấp thuận. Nguồn vốn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2020.

Được biết, tính đến cuối năm 2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty là hơn 235 tỷ đồng, ngoài ra thặng dư vốn cổ phần 167,48 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển 9,15 tỷ đồng.

Năm 20201, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 110 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến là 30%.

Kết thúc quý I/2021, Công ty ghi nhận doanh thu xấp xỉ 164 tỷ đồng, tăng 13,89% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 20,5% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế 20,69 tỷ đồng, giảm 20,36% so với cùng kỳ và hoàn thành 18,8% kế hoạch năm.