(BĐT) - Theo Báo cáo tài chính quý III/2020, Công ty CP Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán: TLG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 824 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 361 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 27% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong kỳ, giá vốn bán hàng giảm 5% dẫn tới biên lợi nhuận gộp đạt 44%, tăng so với 37% của cùng kỳ năm ngoái. Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 9% so với cùng kỳ, trong khi chi phí bán hàng được kiểm soát, tương đương 2019 là 139 tỷ đồng.

Nhờ đó, kết thúc quý III, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 129 tỷ đồng, gần 90% so với cùng kì năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.937 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 146 tỷ đồng, giảm 16% và 43% so với 9 tháng đầu năm 2019. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty đạt gần 70% kế hoạch doanh thu và 66% mục tiêu lợi nhuận cả năm.