(BĐT) - Ban Quản lý dự án (QLDA) các công trình điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) vừa lựa chọn 4 nhà thầu trúng 4 lô thầu (từ Lô 8.1 đến Lô 8.4) thuộc Gói thầu Xây lắp đường dây 500kV Tây Hà Nội - Thường Tín.
Thông qua đấu thầu rộng rãi, Gói thầu Xây lắp đường dây 500kV Tây Hà Nội - Thường Tín trị giá hơn 342 tỷ đồng đã đạt tỷ lệ tiết kiệm 31,1%. Ảnh: Nhã Chi

Thông qua đấu thầu rộng rãi, Gói thầu Xây lắp đường dây 500kV Tây Hà Nội - Thường Tín trị giá hơn 342 tỷ đồng đã đạt tỷ lệ tiết kiệm 31,1%. Ảnh: Nhã Chi

Theo đó, Công ty CP Lắp máy trúng thầu Lô 8.1 - Xây lắp đường dây từ ĐĐ-G6, với giá trúng thầu 59.062 triệu đồng; Công ty CP Tập đoàn đầu tư thương mại công nghiệp Việt Á trúng thầu Lô 8.2 - Xây lắp đường dây từ G6 - G11, với giá trúng thầu gần 53.231 triệu đồng; Công ty CP Sông Đà 11 trúng thầu Lô 8.3 - Xây lắp đường dây từ G11 - G16, với giá trúng thầu 60.826 triệu đồng; Công ty TNHH Điện Địa phương trúng thầu Lô 8.4 - Xây lắp đường dây từ G16 - ĐC, với giá trúng thầu 62.500 triệu đồng. 4 nhà thầu trúng 4 lô thầu lớn này đều có nhiều kinh nghiệm trong việc thi công các công trình quy mô lớn về ngành điện trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Ban QLDA các công trình điện miền Bắc cho biết, Gói thầu Xây lắp đường dây số 8 gồm 4 lô thầu, thuộc Dự án Đường dây 500kV Tây Hà Nội - Thường Tín, sử dụng nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới và nguồn vốn của EVNNPT. 4 lô thầu được tổ chức đấu thầu độc lập với nhau, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ. Theo Quyết định phê duyệt số 1141/QĐ-EVNNPT ngày 11/7/2018 của EVNNPT, 4 nhà thầu sẽ thực hiện hợp đồng trong vòng 360 ngày, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Báo cáo đấu thầu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho thấy, năm 2017, EVN ước tổ chức đấu thầu thực hiện hơn 12.000 gói thầu với tổng giá trúng thầu 38.000 tỷ đồng và đã tiết kiệm được khoảng 7.400 tỷ đồng (tương ứng khoảng 16,3% tổng giá gói thầu).
Chiều ngày 16/7/2018, cán bộ đấu thầu của Ban QLDA các công trình điện miền Bắc cho biết, khi đưa ra đấu thầu rộng rãi, có 8 nhà thầu đã tham gia nộp HSDT gói thầu xây lắp này, khi thực hiện đấu thầu độc lập từng lô thầu thì mỗi lô thầu có 6 - 8 nhà thầu tham gia nộp HSDT (có một số nhà thầu tham gia nộp HSDT của nhiều lô thầu).

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Đấu thầu, tổng giá trúng thầu của 4 lô thầu nêu trên là 235.619 triệu đồng (thấp hơn tổng giá gói thầu là 106.542 triệu đồng). Như vậy, thông qua đấu thầu rộng rãi, gói thầu hơn 342 tỷ đồng này đã đạt được tỷ lệ tiết kiệm khá ấn tượng là 31,1%.