(BĐT) - Ngày 1/3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gặp mặt, nói chuyện với 45 Tham tán thương mại và Trưởng bộ phận Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài.
Chủ tịch nước đề nghị các Tham tán thương mại hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu thông tin thị trường và kết nối với các đối tác sở tại. Ảnh: Nhàn Sáng

Chủ tịch nước đề nghị các Tham tán thương mại hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu thông tin thị trường và kết nối với các đối tác sở tại. Ảnh: Nhàn Sáng

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, tham gia vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, mỗi quốc gia đều mong muốn khẳng định vị thế của mình trong cộng đồng quốc tế, tạo lợi thế cạnh tranh, qua đó thu hút tối đa các nguồn lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững.

Những năm qua, hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài đã nỗ lực đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, công tác thị trường nước ngoài và xúc tiến thương mại; triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ giao thương, tìm hiểu cơ hội, xúc tiến hợp tác sản xuất, đầu tư... giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài.

Đặc biệt, hệ thống thương vụ đã triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ giao thương, tìm hiểu cơ hội, xúc tiến hợp tác đầu tư; trở thành cầu nối hiệu quả giữa doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài với các doanh nghiệp trong nước, góp phần đưa hàng hóa của Việt Nam ra nước ngoài.

Chủ tịch nước đề nghị, các Tham tán thương mại và Trưởng bộ phận Thương vụ Việt Nam tại các nước cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu thông tin thị trường và kết nối với các đối tác sở tại. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ thúc đẩy phê chuẩn các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới vừa được ký kết.