(BĐT) -  Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Tế thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất (2 trụ sở cũ cơ quan tiếp giáp) tại thửa đất số 89, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 4, TP.Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) vào ngày 13/6/2022. Giá khởi điểm của 2 thửa đất đấu giá là 123,99 tỷ đồng.
Tiền Giang đấu giá quyền sử dụng đất công của 2 trụ sở cơ quan

Tài sản bán đấu giá có tổng diện tích 1.614,7m2, gồm 2 thửa đất tiếp giáp là trụ sở cũ của Công ty cấp nước sinh hoạt nông thôn và trụ sở cũ Chi cục phát triển nông thôn. Vị trí địa lý của khu đất tiếp giáp 2 mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường Yersin.

Khu đất được quy hoạch mục đích sử dụng là đất thương mại dịch vụ (tài chính, tín dụng, ngân hàng, bưu chính viễn thông). Hình thức sử dụng là Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, thông qua đấu giá. Thời hạn cho thuê đất là 50 năm.

Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là 123,996 tỷ đồng. Trong đó, giá trị quyền sử dụng đất là 116,48 tỷ đồng; giá trị công trình xây dựng trên đất là 7,516 tỷ đồng.

Hồ sơ đấu giá được bán tới ngày 10/6/2022. Sở Tài chính sẽ phối hợp với các bên liên quan đánh giá hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá của các tổ chức kinh tế để lựa chọn tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất đáp ứng đủ điều kiện tham gia đấu giá. Thời gian tổ chức thẩm định, xét duyệt hồ sơ là ngày 10/6/2022.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (không hạn chế số vòng đấu giá). Thời gian tổ chức đấu giá vào ngày 13/6/2022.