(BĐT) - Tại Lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm thành lập ngành ngân hàng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, ngành ngân hàng tập trung làm tốt hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hoá quy trình, hồ sơ, thủ tục vay vốn, hỗ trợ và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng vốn tín dụng hiệu quả.

“Ngân hàng cần tổ chức đối thoại thường xuyên, thực chất với các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp để cùng tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế”, Thủ tướng chỉ đạo.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác cũng được Thủ tướng nhấn mạnh là sớm cơ cấu lại toàn diện các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu quyết liệt, hiệu quả theo lộ trình. Theo đó, trước mắt, ngân hàng phải chủ động thực hiện hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền những quyết sách phù hợp về tái cơ cấu, xử lý nợ xấu, giải phóng nguồn vốn tín dụng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.