Thông báo mời thầu

0:00 / 0:00
0:00
Gói thầu: Cung cấp chất thử Covid-19 và vật tư tiêu hao/ 91164143

Là một tổ chức trực thuộc Nhà nước Liên bang, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH hỗ trợ Chính phủ Đức trong lĩnh vực hợp tác quốc tế nhằm đạt được các mục tiêu hướng tới phát triển bền vững. Thay mặt cho chính phủ Đức, GIZ đang cung cấp các dịch vụ tư vấn cho Chính phủ Việt Nam trong ba lĩnh vực ưu tiên: đào tạo nghề; chính sách về môi trường và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên; và năng lượng. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang mạng: www.giz.de/viet-nam

Dự án Tăng cường sáng kiến khu vực ASEAN về ứng phó với COVID-19 và các trường hợp khẩn cấp về y tế công cộng khác cần mua chất thử nghiên cứu liên quan đến SARS-CoV-2/ COVID-19 và các vật tư tiêu hao liên quan cho Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Hà Nội.

Văn phòng GIZ Hà Nội, dưới sự ủy nhiệm của Cơ quan Hợp tác phát triển Đức, trân trọng mời thầu cung cấpgói thầu như sau:

91164143_Cung cấp chất thử nghiên cứu Covid-19 và các vật tư tiêu hao liên quan.

Các công ty đủ điều kiện và quan tâm tới các gói thầu có thể liên hệ với Văn phòng GIZ qua địa chỉ email: question-from-bidder-pog-vn@giz.deđể nhận thông số kỹ thuật của gói thầu này, muộn nhất 17 giờ 00, ngày 18/7/2022.

- Điều kiện giao hàng: Giao hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội theo chỉ định của GIZ.

- Thời gian giao hàng: Chậm nhất ngày 20/9/2022.

- Phương thức thanh toán: Thanh toán ngay sau khi giao hàng và có biên bản bàn giao và hóa đơn tài chính (có thể thương lượng).

Hồ sơ dự thầu cần được gửi thành 02 (hai) (01 bản tiếng Anh và 01 bản tiếng Việt) có dấu và chữ ký đầy đủ, có giá trị pháp lý như nhau, bao gồm các tài liệu sau:

1. Thư thể hiện sự quan tâm đến gói thầu.

2. Báo giá bao gồm phần đề xuất thông số kỹ thuật chi tiết của các thiết bị và phần báo giá bao gồm báo giá có thuế VAT và không có thuế VAT. Gửi hai email riêng biệt.

3. Hồ sơ năng lực công ty (có thể bằng tiếng Việt, bao gồm bản sao giấy phép kinh doanh).

4. Bản sao báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc báo cáo thuế trong 3 năm vừa qua (có thể bằng tiếng Việt, bao gồm bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, bảng lưu chuyển tiền tệ, quyết toán thuế).

5. Bản sao của các hợp đồng, quyết toán hợp đồng cho việc cung cấp các gói thầu tương tự (có thể bằng tiếng Việt) và được gửi tới hòm thư: VN_PoG_Quotation@giz.de, chậm nhất 17h00, ngày 19/7/2022 (giờ Hà Nội).

Lưu ý: Hồ sơ dự thầu không đáp ứng các yêu cầu về mặt hình thức như trên hoặc gửi muộn hơn hạn nộp thầu sẽ không được đánh giá. Chúng tôi sẽ chỉ gửi thông báo và đơn đặt hàng cho nhà thầu được chọn.

Chuyên đề