GIZ

 • INVITATION TO BID

  14/09/2021 00:00

  “Development of Vietnam’s Long-term energy transition targets”
 • Thư mời thầu

  13/09/2021 00:00

  Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trong nước cho nghiên cứu "Quy hoạch lưới điện truyền tải"
 • Thư mời thầu

  07/09/2021 00:00

  Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trong nước cho nghiên cứu "Đánh giá và đề xuất giải pháp tăng cường đồng lợi ích của quá trình chuyển dịch năng lượng"
 • THƯ MỜI GỬI HỒ SƠ QUAN TÂM

  24/08/2021 00:00

  Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) hiện đang triển khai dự án “Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Paris“ SIPA) tại Việt Nam. Trong khuôn khổ dự án này, GIZ dự kiến sẽ ký kết hợp đồng thi công xây dựng cho gói công việc sau:

chuyên đề

Kết nối đầu tư