#GIZ
Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Nghiên cứu giải pháp cho việc quản lý các nguồn năng lượng phân tán trong bối cảnh của Việt Nam

Gói thầu số: 83457554

Calling for expression of interest

Calling for expression of interest

Tender package 83456482

Provision of local CONSULTANCY SERVICE

Assignment: IMPLEMENTATION of a digital COMPLAINT MANAGEMENT SYSTEM AND CAPACITY BUILDING IN THE FIELD OF Labour RIGHTS FOR THE SECTOR PROGRAM (SP) SOCIAL ANd ECOLOGICAL TRANSFORMATION OF TEXTILE SUPLLY Chains.

THÔNG BÁO MỜI THẦU

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Cung cấp thiết bị cho hệ thống quan trắc bờ biển (CMS), gói thầu số 91175705
Ảnh minh họa: Internet

EVFTA đóng góp thế nào cho nền kinh tế Việt Nam?

(BĐT) - Sau hơn 3 năm thực thi, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) đã góp phần tạo điều kiện cho xuất khẩu vào EU phục hồi mạnh mẽ, từ mức giảm 1,8% năm 2020 tăng lên 14,2% năm 2021 và 16,8% năm 2022; tỷ trọng vốn đăng ký từ các nhà đầu tư EU cũng cải thiện tích cực…
Ba kịch bản tăng trưởng GDP năm 2023: 5,64%, 5,72% hay 6,46%?

Ba kịch bản tăng trưởng GDP năm 2023: 5,64%, 5,72% hay 6,46%?

(BĐT) - Dù còn khoảng cách so với mục tiêu đề ra, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã có sự cải thiện giữa các quý, đạt 3,28% trong quý I/2023 và 4,14% trong quý II/2023. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng đạt 3,72%. Trong kịch bản tích cực nhất, Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) dự báo, tăng trưởng GDP của Việt Nam ở mức 6,46% trong năm 2023.
Thông báo mời thầu

Thông báo mời thầu

Gói thầu cung cấp hai lô hàng: Danh mục thiết bị hệ thống truyền động (lô 1) và danh mục thiết bị hệ thống điều khiển (lô 2)/ 91172108
Thư mời hồ sơ quan tâm

Thư mời hồ sơ quan tâm

Gói thầu 83436038 - Xây dựng công cụ tính toán lượng phát thải khí nhà kính của các dự án thí điểm trong khuôn khổ hợp tác của Dự án BEM.
Thư mời gửi hồ sơ quan tâm

Thư mời gửi hồ sơ quan tâm

Gói thầu 83433679 - Cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong nước để hoàn thành 3 nghiên cứu đang triển khai và đóng góp vào các hoạt động của dự án case ở cấp quốc gia và khu vực
Thư mời gửi hồ sơ quan tâm

Thư mời gửi hồ sơ quan tâm

Gói thầu 83433374: Cung cấp dịch vụ tư vấn trong nước đánh giá tác động của giá FIT đến phát triển dự án điện sinh khối.