Thông báo mời chào giá cạnh tranh

0:00 / 0:00
0:00
Bên mời chào giá: Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí - CTCP (PVFCCo).

Tên đơn hàng: Dịch vụ sửa chữa, chống thấm tấm nền tầng hầm B1, B2 Toà nhà PVFCCo Tower 43MĐC.

Số hiệu đơn hàng: 20-22T/VP/PVFCCo.

Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí - CTCP.

Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào giá cạnh tranh rộng rãi trong nước.

Địa điểm phát hành HSMCG/ cách thức nhận HSMCG: Bên mời chào giá thực hiện việc phát/ nhận hồ sơ mời chào giá của các nhà cung cấp như sau:

- Liên hệ nhận hồ sơ mời chào giá: Ông Trần Thanh Tú - Điện thoại: 0907.118.669.

- Nộp hồ sơ mời chào giá: Nhà cung cấp phải nộp HSCG cho bên mời chào giá tại Văn phòng của PVFCCo. Đ/c: Số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, TP.HCM. Nhà cung cấp chịu trách nhiệm về tính bảo mật của HSCG.

Thời gian phát hành HSCG: Từ 09 giờ 00, ngày 10 tháng 10 năm 2022 đến trước 09 giờ 00, ngày 17 tháng 10 năm 2022 (trong giờ hành chính).

Thời điểm đóng HSCG: 09 giờ ngày 17 tháng 10 năm 2022.

Bảo đảm dự chào giá: Không áp dụng.

HSCG sẽ được mở vào lúc: 09 giờ 30, ngày 17 tháng 10 năm 2022 tại Văn phòng PVFCCo. Đ/c: Số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, TP.HCM.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư