Thông báo mời chào giá cạnh tranh

0:00 / 0:00
0:00
Bên mời chào giá: Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí - CTCP (PVFCCo).

Tên đơn hàng: Dịch vụ sửa chữa, cải tạo, thay thế toàn bộ toilet từ tầng 7 - 12 Toà nhà PVFCCo Tower, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, TP. HCM.

Số hiệu đơn hàng: 08-22T/VP/PVFCCo.

Nguồn vốn: Vốn sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Phân bón và Hoá chất dầu khí – CTCP.

Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào giá cạnh tranh rộng rãi trong nước.

Địa điểm phát hành HSMCG/ cách thức nhận HSMCG: Bên mời chào giá thực hiện việc phát/ nhận hồ sơ mời chào giá của các nhà cung cấp như sau:

- Liên hệ nhận hồ sơ mời chào giá: Ông Trần Thanh Tú. Điện thoại: 0907.118.669.

- Nộp hồ sơ mời chào giá: Nhà cung cấp phải nộp HSCG cho bên mời chào giá tại Văn phòng PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, TP.HCM. Nhà cung cấp chịu trách nhiệm về tính bảo mật của HSCG.

Thời gian phát hành HSCG: Từ 09 giờ 00, ngày 30 tháng 9 năm 2022 đến trước 09 giờ 00, ngày 07 tháng 10 năm 2022 (trong giờ hành chính).

Thời điểm đóng HSCG: 09 giờ 00, ngày 07 tháng 10 năm 2022.

Bảo đảm dự chào giá: Không áp dụng.

HSCG sẽ được mở vào lúc: 09 giờ 30, ngày 07 tháng 10 năm 2022 tại Văn phòng PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1, TP.HCM.

Chuyên đề