(BĐT) - Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp vừa công bố Báo cáo tình hình thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và việc thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ.
Hà Nội là 1 trong 3 địa phương còn lại chưa được phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp. Nguồn: AMBIO

Hà Nội là 1 trong 3 địa phương còn lại chưa được phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp. Nguồn: AMBIO

Báo cáo cho biết, trong tháng 2/2017, cả nước đã thực hiện sắp xếp được 4 DN, trong đó cổ phần hóa (CPH) 3 DN (Công ty TNHH MTV 319.1 - Tổng công ty 319, Công ty Phát triển khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Hưng Yên) và giải thể 1 DN.

Về thoái vốn nhà nước, tính đến ngày 27/2/2017, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đã bán phần vốn nhà nước không cần nắm giữ tại các DN khác với giá trị sổ sách là 13,3 tỷ đồng, thu về 11,8 tỷ đồng.

Cũng theo Báo cáo, triển khai Nghị định 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, các bộ, ngành đã ban hành 14 văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định. Việc thẩm định và phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp đến thời điểm hiện tại cũng đã cơ bản hoàn thành. Cả nước chỉ còn 3 địa phương chưa được phê duyệt phương án là TP.HCM, TP. Hà Nội và TP. Cần Thơ.

Đặc biệt, công tác rà soát và xây dựng phương án sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp được triển khai quyết liệt. Theo phương án sắp xếp tổng thể của các đơn vị đã được thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổng diện tích đất các công ty nông, lâm nghiệp thuộc các đơn vị này quản lý là hơn 2,3 triệu ha.