(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), năm 2019 cả nước đã huy động được khoảng 7.834 tỷ đồng tổng mức đầu tư thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho 29 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), trong đó có 11 dự án BT (xây dựng - chuyển giao).
So với năm 2018, số lượng dự án PPP triển khai trong năm 2019 giảm 61 dự án, số đơn vị triển khai dự án PPP giảm từ 24 đơn vị (năm 2018) xuống còn 14 đơn vị năm 2019. Ảnh: Lê Tiên

So với năm 2018, số lượng dự án PPP triển khai trong năm 2019 giảm 61 dự án, số đơn vị triển khai dự án PPP giảm từ 24 đơn vị (năm 2018) xuống còn 14 đơn vị năm 2019. Ảnh: Lê Tiên

Trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp, cùng với các dự án đầu tư có sử dụng đất, thông qua công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, các dự án PPP đã góp phần huy động đáng kể nguồn vốn tư nhân vào giải quyết nhu cầu cấp bách đầu tư hạ tầng cũng như phát triển kinh tế - xã hội. So với năm 2018, số lượng dự án PPP triển khai trong năm 2019 giảm 61 dự án (tương đương 67,77%), số đơn vị triển khai thực hiện dự án PPP giảm từ 24 đơn vị (năm 2018) xuống còn 14 đơn vị năm 2019. Số lượng dự án PPP được triển khai thực hiện chủ yếu tập trung tại các tỉnh: An Giang (7 dự án), Thanh Hóa (4 dự án), Bình Phước (3 dự án), Hà Nam (3 dự án), Thái Nguyên (3 dự án).

Theo Bộ KH&ĐT, nguyên nhân khiến số lượng dự án thực hiện theo phương thức PPP giảm đáng kể, đặc biệt là số dự án BT, là xuất phát từ việc tạm dừng xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư theo Văn bản số 3515/BTC-QLCS ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính. Việc thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT chỉ được tiếp tục cho đến khi Nghị định số 69/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/10/2019.

Về tiến độ thực hiện dự án, trong tổng số 29 dự án triển khai trong năm 2019 có 10 dự án đã ký hợp đồng (chiếm 34%), 6 dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư (chiếm 21%), 7 dự án đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư (chiếm 24%) và 6 dự án đã công bố danh mục dự án (chưa tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư). Trong 29 dự án này, có 11 dự án BT với tổng mức đầu tư 3.856 tỷ đồng, 7 dự án BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) với tổng mức đầu tư 1.574 tỷ đồng, 7 dự án BLT (xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao) với tổng mức đầu tư 1.425 tỷ đồng, 1 dự án BOO (xây dựng - sở hữu - kinh doanh) với tổng mức đầu tư 253 tỷ đồng, 1 dự án áp dụng hợp đồng kết hợp với tổng mức đầu tư 542 tỷ đồng, 2 dự án còn lại các cơ quan liên quan chưa cung cấp thông tin cụ thể về loại hợp đồng dự án. Mặc dù số lượng dự án PPP năm 2019 giảm so với năm 2018 nhưng các loại hợp đồng được áp dụng đa dạng hơn (có các loại hợp đồng mới như BLT, BOO, hợp đồng hỗn hợp).

Trong số 29 dự án PPP triển khai trong năm 2019, có 12 dự án thuộc lĩnh vực giao thông; 3 dự án thuộc lĩnh vực hệ thống thu gom, xử lý nước thải; 3 dự án thuộc lĩnh vực hệ thống chiếu sáng công cộng; 2 dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; 2 dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng đô thị… Dự án PPP ở các bộ, ngành, địa phương tập trung ở những lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, có tính lan tỏa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội hoặc dự án đảm bảo an sinh xã hội của người dân.

Bộ KH&ĐT cho biết, trong năm 2019, 22/29 dự án PPP đã xác định được hình thức lựa chọn nhà đầu tư, gồm 11 dự án đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư (chiếm 50%) với tổng mức đầu tư 1.633 tỷ đồng, 11 dự án chỉ định nhà đầu tư (chiếm 50%) với tổng mức đầu tư 4.199 tỷ đồng. 7 dự án PPP còn lại mới tiến hành công bố danh mục dự án hoặc đang trong quá trình sơ tuyển nên chưa xác định được hình thức lựa chọn nhà đầu tư.

So với năm 2018, tỷ lệ dự án chỉ định nhà đầu tư năm 2019 đã giảm đáng kể về số lượng dự án và tổng mức đầu tư (số lượng dự án giảm từ 69% xuống 50%; theo tổng mức đầu tư giảm từ 92% xuống 76%). 11 dự án PPP chỉ định nhà đầu tư đều thuộc trường hợp chỉ có 1 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ tuyển.

Mặt khác, thực tế chưa có nhà đầu tư nước ngoài tham gia thực hiện dự án PPP cho thấy các dự án PPP ở Việt Nam chưa đủ hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài.