Thông tư 09/2021/TT-BTNMT và Nghị định 69/2021 có hiệu lực từ tháng 9/2021 quy định nhiều điểm đáng chú ý về thu hồi đất và chung cư thuộc diện phá dỡ.

Thứ nhất, Điều 4 hướng dẫn cụ thể hơn và bổ sung thêm một số trường hợp đất nông nghiệp được hỗ trợ ổn định đời sống, hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm khi Nhà nước thu hồi đất như đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai đang sử dụng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi phạm pháp luật về đất đai…

Thứ hai, hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi Nhà nước thu hồi mà diện tích đất còn lại không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng theo quy định của UBND và người sử dụng có đơn đề nghị thu hồi phần diện tích đó thì Nhà nước xem xét, quyết định thu hồi.

Kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đối với phần diện tích đất còn lại phải được thể hiện trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và được tính vào kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đầu tư.

Thứ ba, Thông tư 09 cũng hướng dẫn thêm trường hợp chuyển nhượng, tặng cho đất nông nghiệp thì tại đơn đề nghị theo Mẫu đơn đăng ký số 09 phải ghi rõ thông tin tổng diện tích đất nông nghiệp nhận chuyển nhượng, tặng cho.

Thay đổi quy định về thu hồi đất và chung cư thuộc diện phá dỡ ảnh 1

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung Thông tư 09 hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013

Thứ 4, Nghị định 69/2021 (cũng có hiệu lực từ tháng 9) quy định 3 trường hợp chung cư cũ thuộc diện phải phá dỡ để xây dựng lại hoặc xây dựng công trình khác như sau:

- Nhà chung cư phải phá dỡ khẩn cấp do sự cố, thiên tai, cháy nổ theo quy định.

- Nhà chung cư cũ chưa hết niên hạn sử dụng nhưng có kết luận kiểm định của cơ quan quản lý nhà nước cấp tỉnh thể hiện những kết cấu chịu lực chính xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể, có nguy cơ sập đổ, không đáp ứng điều kiện tiếp tục sử dụng, cần phải di dời khẩn cấp các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

Các nhà chung cư bị hư hỏng nặng về hệ thống hạ tầng kỹ thuật phòng cháy chữa cháy; cấp, thoát nước, xử lý nước thải; cấp điện, giao thông nội bộ không đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành hoặc có nguy cơ mất an toàn trong vận hành, khai thác sử dụng cần phải phá dỡ.

- Nhà chung cư bị hư hỏng một trong các cấu kiện kết cấu chính của công trình, gồm móng, cột, tường, dầm, xà không đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường…

Theo Lao động