(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu. 
Gói thầu tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc biệt phục vụ nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao thuộc trường hợp áp dụng Điều 26 Luật Đấu thầu. Ảnh: Lê Toàn

Gói thầu tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc biệt phục vụ nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao thuộc trường hợp áp dụng Điều 26 Luật Đấu thầu. Ảnh: Lê Toàn

Theo đó, có 21 trường hợp gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt và quy định mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 22/5/2019.

Điều 26 Luật Đấu thầu 2013 quy định: “Trường hợp gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật này thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Theo Điều 3 của Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 8/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, có 21 trường hợp gói thầu, nội dung mua sắm nằm trong danh mục các gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu.

Điều 4 của Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg cũng nêu rõ quy trình lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với các trường hợp trên.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người quyết định mua sắm chịu trách nhiệm về tính minh bạch; khi phê duyệt dự toán, giá gói thầu phải phù hợp với quy định của pháp luật, định mức chi, bảo đảm tiết kiệm, tránh gây thất thoát, lãng phí và đem lại hiệu quả kinh tế khi thực hiện mua sắm và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của mình.

Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg cũng nêu rõ, đối với các trường hợp mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên khác với các trường hợp quy định tại Điều 3 Quyết định này thì thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Theo ý kiến của các chuyên gia, Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong công tác mua sắm thường xuyên tại các bộ, ngành, địa phương, bởi vì 21 trường hợp gói thầu, nội dung mua sắm được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu có những yếu tố đặc thù riêng, khó có thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

Chẳng hạn như trường hợp cần lựa chọn nhà thầu để cung cấp dịch vụ tổ chức các hội nghị, hội thảo, đại hội, tập huấn mà do yêu cầu thực tế phải bố trí địa điểm ăn, nghỉ tập trung cho tất cả đại biểu và đáp ứng yêu cầu tiến độ cần thực hiện gấp. Nội dung mua sắm này đã được áp dụng ổn định trước đây theo hướng thủ trưởng đơn vị căn cứ địa điểm dự kiến tổ chức hội nghị để lựa chọn và ký hợp đồng trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ, bảo đảm phù hợp với quy mô, tính chất, nguồn kinh phí, tiết kiệm, hiệu quả. Do đó, để tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức các hội nghị, hội thảo... và tiết kiệm thời gian trong mua sắm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cũng như Bộ Tài chính đề xuất đưa nội dung này vào danh mục gói thầu, nội dung mua sắm áp dụng Điều 26 Luật Đấu thầu.

Tương tự là trường hợp gói thầu thuê kho lưu giữ hàng tạm giữ; thuê vận chuyển, bốc xếp hàng tạm giữ tại các cảng biển, địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung nếu chỉ có duy nhất 1 đơn vị cung cấp dịch vụ trong cảng. Lý do đưa gói thầu này vào danh mục gói thầu, nội dung mua sắm áp dụng Điều 26 Luật Đấu thầu là việc kiểm tra, kiểm soát đối với hàng hóa tạm giữ tại kho, cảng, địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung do công ty quản lý cảng, kho thực hiện nên chỉ có duy nhất đơn vị này cung cấp dịch vụ trong cảng, kho, không thể tổ chức lựa chọn nhà thầu được...

Đối với trường hợp gói thầu có giá gói thầu không quá 50 triệu đồng, lý do gói thầu này được áp dụng Điều 26 Luật Đấu thầu là do thực tế trong chi thường xuyên có rất nhiều khoản chi có gíá trị nhỏ từ vài trăm nghìn đồng đến một vài triệu đồng. Với những nội dung mua sắm này nếu thực hiện quy trình như phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phải có hợp đồng với nhà cung cấp... thì thủ tục sẽ phức tạp, mất nhiều thời gian, không đáp ứng yêu cầu bảo đảm hoạt động thường xuyên...

Điều 3 của Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 8/4/2019 quy định danh mục các gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt, gồm: 

1- Gói thầu đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành đặc thù cho cán bộ công chức bao gồm biên soạn giáo trình do cần thiết phải mời cơ quan, đơn vị có thẩm quyền hoặc có chức năng, nhiệm vụ đào tạo chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền giao.

2- Trường hợp cần lựa chọn nhà thầu để cung cấp dịch vụ tổ chức các hội nghị, hội thảo, đại hội, tập huấn (phục vụ ăn, nghỉ cho đại biểu; cho thuê hội trường, phòng họp và các dịch vụ liên quan như trang trí, khánh tiết, nước uống...) mà do yêu cầu thực tế phải bố trí địa điểm ăn, nghỉ tập trung cho tất cả đại biểu và đáp ứng yêu cầu tiến độ cần thực hiện gấp.

3- Gói thầu cung cấp dịch vụ đào tạo nhân lực của Việt Nam tại nước ngoài do các cơ sở đào tạo tại nước ngoài trực tiếp thực hiện với chuyên môn đặc thù hoặc kỹ thuật chuyên sâu đối với các lĩnh vực văn hóa, khoa học, kỹ thuật, tự nhiên, xã hội.

4- Gói thầu mua chó nghiệp vụ; đào tạo chó nghiệp vụ; mua ma tuý, chất nổ, mẫu tẩm nguồn hơi ma tuý, chất nổ để huấn luyện chó nghiệp vụ.

5- Gói thầu thuê kho lưu giữ hàng tạm giữ; thuê vận chuyển, bốc xếp hàng tạm giữ tại các cảng biển, địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung nếu chỉ có duy nhất 01 đơn vị cung cấp dịch vụ trong cảng.

6- Gói thầu vận chuyển hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, viện trợ trong trường hợp phải giao hàng ngay.

7- In ấn, cung cấp các loại tem (tem miễn thuế, tem rượu nhập khẩu, tem rượu sản xuất trong nước, tem xì gà nhập khẩu; tem thuốc lá điếu nhập khẩu, tem thuốc lá sản xuất trong nước, tem thu lệ phí làm thủ tục hải quan, tem thu lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh); các loại biên lai (biên lai thuế, biên lai thu tiền, biên lai thu hộ lệ phí, biên lai thuế xuất khẩu, biên lai thuế đối với hàng hóa nhập khẩu); các loại tờ khai (tờ khai nguồn gốc xe ôtô nhập khẩu, tờ khai nguồn gốc xe gắn máy nhập khẩu); các loại sổ định mức hàng miễn thuế; các loại seal (niêm phong) hải quan.

8- Mua, trao đổi bản quyền chương trình truyền hình.

9- Sản xuất và lắp đặt sân khấu phục vụ sản xuất chương trình phát sóng gắn liền với ý tưởng thực hiện.

10- Thuê địa điểm để tổ chức sản xuất, ghi hình các chương trình mang tính nghệ thuật cao.

11- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo in, báo điện tử, đài phát thanh truyền hình đối với những nội dung phục vụ nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo trong trường hợp cơ quan, đơn vị được giao kinh phí tuyên truyền trực tiếp ký hợp đồng với các cơ quan báo chí để thực hiện.

12- Gói thầu tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc biệt phục vụ nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao.

13- Gói thầu thẩm định giá tài sản liên quan đến các vụ án hình sự cần thực hiện gấp theo yêu cầu của cơ quan điều tra.

14- Gói thầu nhập khẩu vũ khí thể thao phục vụ các câu lạc bộ, trường, trung tâm đào tạo huấn luyện thể thao tập luyện, thi đấu hàng năm.

15- Mua vé máy bay cho các đoàn đi công tác trong nước và quốc tế.

16- Gói thầu hợp tác, sản xuất phim phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao.

17- Lựa chọn luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích cho Chính phủ hoặc cơ quan nhà nước Việt Nam tại cơ quan tài phán nước ngoài hoặc quốc tế khi Việt Nam là bị đơn trong các vụ kiện quốc tế.

18- Mua sắm các chủng loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ chỉ do một cơ sở sản xuất; có giá bán thống nhất do Nhà nước quy định (như điện, nước, xăng, dầu, phí vệ sinh môi trường và các dịch vụ tương tự khác), cước điện thoại cố định, bảo trì hệ thống tổng đài điện thoại cố định.

19- Gói thầu có giá gói thầu không quá 50.000.000 đồng.

20- Lựa chọn nhà thầu để cung cấp một số dịch vụ cần cam kết lâu dài với nhà cung cấp (nhiều hơn 1 năm) như: dịch vụ thuê đường truyền, nhà trạm; thuê hạ tầng kỹ thuật; thuê phần mềm; thuê tên miền, máy chủ và dịch vụ lưu trữ dữ liệu điện tử; dịch vụ hỗ trợ bảo hành, vận hành hệ thống phần cứng, phần mềm, dịch vụ hỗ trợ người dùng (call center)…

21- Ngoài các trường hợp quy định từ Khoản 1 đến Khoản 20 Điều này, nếu gói thầu, nội dung mua sắm xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật Đấu thầu thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp mua sắm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu.