• Tháo gỡ khó khăn cho mua sắm thường xuyên

  11/04/2019 10:00

  (BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu. 
 • Quảng Bình tăng cường giám sát hoạt động đấu thầu

  15/03/2018 10:00

  (BĐT) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài vừa có Văn bản số 257/UBND-XDCB yêu cầu các sở, ban ngành, các chủ đầu tư sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh này nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 47).
 • Cà Mau chấn chỉnh hoạt động đấu thầu

  05/02/2018 14:00

  (BĐT) - UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, TP. Cà Mau về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.
 • Sớm hoàn thiện Dự thảo Quyết định về mua sắm thường xuyên

  26/01/2018 08:00

  (BĐT) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về danh mục một số gói thầu, nội dung mua sắm đảm bảo hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu. 

chuyên đề

Kết nối đầu tư