(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu (LCNT) trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu. 

 

Trong đó, quy định rõ về 20 danh mục các gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức LCNT trong trường hợp đặc biệt, như: Gói thầu vận chuyển hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, viện trợ trong trường hợp phải giao hàng ngay; Mua, trao đổi bản quyền chương trình truyền hình; Gói thầu tổ chức các chương trình nghệ thuật đặc biệt phục vụ nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao; Gói thầu có giá gói thầu không quá 50 triệu đồng...

Ngoài 20 danh mục này, nếu gói thầu, nội dung mua sắm xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức LCNT tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật Đấu thầu, thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các cấp mua sắm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu.

Quyết định còn quy định cụ thể về quy trình LCNT cho các gói thầu, nội dung mua sắm trong danh mục này.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu người quyết định mua sắm phải chịu trách nhiệm về tính minh bạch; khi phê duyệt dự toán, giá gói thầu phải phù hợp với quy định của pháp luật, định mức chi, bảo đảm tiết kiệm, tránh gây thất thoát, lãng phí và đem lại hiệu quả kinh tế khi thực hiện mua sắm; đồng thời chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động đấu thầu trong phạm vi quản lý của mình.

Quy định nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/5/2019.