Thành Mỹ Xuân bị “bêu tên” vì vi phạm hợp đồng xây dựng

(BĐT) - Công ty CP Cảng Đồng Nai vừa chấm dứt Hợp đồng số 25-08-17/HĐXD.CĐN ngày 25/8/2017 với nhà thầu Công ty TNHH Thành Mỹ Xuân (gọi tắt là Thành Mỹ Xuân) vì vi phạm hợp đồng xây dựng.

Lý do là Thành Mỹ Xuân không thể huy động phương tiện và triển khai thi công theo tiến độ hợp đồng, thời gian ngừng thi công từ khi có phương án được duyệt đã lớn hơn 28 ngày.

Sau khi chấm dứt và thanh lý hợp đồng với Thành Mỹ Xuân, Công ty Cảng Đồng Nai sẽ tiến hành chỉ định thầu phần khối lượng còn lại của hạng mục: Nạo vét khu nước trước bến A1, A3 và B2 công trình Cảng Gò Dầu cho Công ty TNHH MTV Quảng Hà.

Theo tìm hiểu, Thành Mỹ Xuân có địa chỉ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Gói thầu số 1 Thi công nạo vét khu nước trước bến A1, A3 và B2 thuộc Dự án Cảng Gò Dầu A, B là công trình duy nhất mà Thành Mỹ Xuân được công khai trúng thầu (thông qua chỉ định thầu) trong vòng gần 3 năm qua.    

Chuyên đề