(BĐT) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Trưởng ban. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Phó Trưởng ban thường trực. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam làm Phó Trưởng ban. Các Ủy viên là Ủy viên Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tổ chức tổng kết, xây dựng Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Dự thảo Nghị quyết mới trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào quý I/2022.