Thanh Hóa kiên quyết sẽ cấm thầu đối với các trường hợp gian lận

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn chấn chỉnh và tăng cường hiệu quả hoạt động đấu thầu trên địa bàn Tỉnh.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, trong thời gian qua, công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh vẫn còn tồn tại, hạn chế như: một số chủ đầu tư, bên mời thầu phê duyệt hồ sơ mời thầu (HSMT), đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) còn mang tính chủ quan; còn có hiện tượng gian lận trong đấu thầu; xảy ra khiếu kiện trong đấu thầu kéo dài; tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu chưa cao…

Để kịp thời khắc phục các hạn chế, chấn chỉnh và tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu, UBND Tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, bên mời thầu phải yêu cầu đơn vị tư vấn/tổ chuyên gia đánh giá HSDT nghiên cứu kỹ hồ sơ, kịp thời phát hiện hồ sơ sử dụng hợp đồng tương tự không hợp lệ, tài liệu giả mạo, kê khai không trung thực… để kịp thời xử lý nghiêm; kiên quyết cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các nhà thầu gian lận khi tham dự thầu; trường hợp, qua kiểm tra, thanh tra phát hiện các hành vi gian lận mà chủ đầu tư/bên mời thầu không xử lý hoặc không đề xuất xử lý vi phạm thì người đứng đầu chủ đầu tư/bên mời thầu sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Chuyên đề