Thanh Hóa dự thu 4.459,5 tỷ đồng từ đấu giá đất dự án năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt, điều chỉnh bổ sung danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 23/3/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh, bổ sung danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 là 172 dự án, với tổng diện tích đất theo quy hoạch là 358,44 ha; tổng diện tích đất thực hiện đấu giá là 110,98 ha; tổng số tiền sử dụng đất dự kiến thu được là 4.459,5 tỷ đồng; tiền sử dụng đất thu được sau khi trừ bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật là 2.962,7 tỷ đồng.

Điều chỉnh danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 tại Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa, cụ thể: Điều chỉnh tên dự án "Khu dân cư Thôn 1", xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn thành "Khu dân cư Thôn 7"; điều chỉnh diện tích dự án Khu dân cư thôn Chả Thượng, xã Mỹ Tân, huyện Ngọc Lặc theo diện tích mặt bằng quy hoạch được UBND huyện Ngọc Lặc phê duyệt; điều chỉnh diện tích đấu giá 8 dự án tại huyện Như Xuân và 20 dự án tại huyện Đông Sơn.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa khẩn trương tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các dự án theo quy định của pháp luật; rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các nội dung khác có liên quan đối với từng dự án, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành mới được tổ chức đấu giá.

Lựa chọn các đơn vị tổ chức đấu giá phải có kinh nghiệm, năng lực tốt; thực hiện quy trình, thủ tục, hồ sơ để thực hiện đấu giá phải đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, tuân thủ đầy đủ quy định hiện hành của pháp luật và mang lại nguồn thu cao nhất cho ngân sách Nhà nước.

Các đơn vị có tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng đất thực hiện ký văn bản cam kết và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa (qua Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa) đến thời điểm ngày 31/12/2023 phải tổ chức đấu giá thành công, hoàn thành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 đã được phê duyệt.

Chuyên đề