Thanh Hóa: Đấu giá 55 lô đất ở nông thôn tại huyện Thiệu Hóa

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Thiệu Hóa thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 55 lô đất ở nông thôn tại huyện Thiệu Hóa (tỉnh Thanh Hóa), vào ngày 5/2/2023.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo thông báo đấu giá, 55 lô đất ở có thời hạn sử dụng lâu dài và đã được phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Đất San, thôn Đồng Thanh, xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa (tỉnh Thanh Hóa). Các lô đất có diện tích từ 91,1 - 147,37 m2/lô đất. Tổng diện tích 55 lô đất đấu giá là 5.958,3 m2. Hiện trạng các lô đất đấu giá đã được bồi thường GPMB và đầu tư xây dựng hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật theo MBQH được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổng giá khởi điểm hơn 44,68 tỷ đồng.

Đối tượng tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền nhà nước phê duyệt.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá và phương thức trả giá lên. Thời gian tổ chức vào ngày 5/2/2023 tại Trung tâm hội nghị huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hóa, Tiểu Khu 2, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư