Thanh Hóa đấu giá 55 lô đất Khu dân cư Đất San

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND huyện Thiệu Hóa và Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú - Chi nhánh Thanh Hóa đang phối hợp tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 55 lô đất ở tại Khu dân cư Đất San, thôn Đồng Thanh, xã Minh Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, tổng diện tích đất đấu giá (55 lô) là 5.958,30 m2. Hiện trạng đất đã được bồi thường giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật theo mặt bằng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các lô đất đấu giá có diện tích từ 100 - 147,37 m2/lô. Đơn giá khởi điểm từ 5 - 10,32 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm đấu giá là 44,687 tỷ đồng. Tổng tiền đặt trước là 8,937 tỷ đồng.

Mức giá khởi điểm trên đã bao gồm chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, không bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở theo quy định hiện hành.

Các lô đất đấu giá có mục đích sử dụng đất là đất ở nông thôn, Nhà nước giao đất có tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá giao quyền sử dụng đất.

Đối tượng được tham gia đấu giá là hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai; có đủ điều kiện được đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 và Điều 4 Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, phương thức trả giá lên.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 28/12/2022 - 10/1/2023. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào ngày 13/1/2023.

Chuyên đề