(BĐT) - Từ ngày 28/9 đến ngày 30/9, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức họp Phiên toàn thể lần thứ 2 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để thẩm tra chính thức các nội dung trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 2 tới.
Tại phiên họp ngày 28/9, các đại biểu đã cho ý kiến thẩm tra về Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Ảnh: Bùi Hùng

Tại phiên họp ngày 28/9, các đại biểu đã cho ý kiến thẩm tra về Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Ảnh: Bùi Hùng

Cụ thể, Ủy ban tiến hành thẩm tra Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025; Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021 - 2025; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê.

Tại phiên họp ngày 28/9, các đại biểu đã nghe trình bày Tờ trình của Chính phủ và cho ý kiến thẩm tra về Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) đã được Ủy ban Kinh tế phối hợp với các cơ quan hữu quan triển khai thực hiện theo đúng quy trình của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Dự án Luật đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 3 vừa qua. Trên cơ sở ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã hoàn thiện Tờ trình và hồ sơ Dự án Luật, gửi Ủy ban Kinh tế thẩm tra chính thức tại phiên họp này.