• Tháo gỡ vướng mắc của thị trường bảo hiểm, thúc đẩy phát triển thị trường vốn

    25/10/2021 17:09

    (BĐT) - Tại Phiên họp tổ của Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV sáng ngày 25/10/2021 thảo luận về Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan phải tập trung hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, không thể để tình trạng Luật ban hành xong cả thị trường, cả nước phải ngồi chờ văn bản hướng dẫn thi hành.
  • Tránh can thiệp quá sâu vào quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm

    22/10/2021 14:09

    (BĐT) - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị Cơ quan soạn thảo Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) tiếp tục rà soát các quy định liên quan đến chủ thể kinh doanh, bảo đảm công khai, minh bạch, rõ ràng, thuận lợi, không tạo gánh nặng về tài chính, hành chính cho doanh nghiệp; tránh sự can thiệp quá sâu của cơ quan quản lý nhà nước vào quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp.

chuyên đề

Kết nối đầu tư