Thái Bình: Chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng 141 lô đất ở 2 khu quy hoạch dân cư

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vũ Thư đang lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bán đấu giá quyền sử dụng đối với các lô đất thuộc Khu quy hoạch dân cư thôn Thanh Nội, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (đấu giá lần 5) và quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc Khu quy hoạch cụm dân cư phía Bắc đường ĐT.463 tại thị trấn Vũ Thư và xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (đấu giá lần 5).

Theo thông báo, quyền sử dụng đối với các lô đất thuộc Khu quy hoạch dân cư thôn Thanh Nội, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình gồm có 51 lô đất với tổng diện tích quy hoạch đất ở là 7.849,7 m2; đã giải phóng mặt bằng (GPMB), quyết toán và nghiệm thu công trình, đủ điều kiện tổ chức đấu giá. Tổng giá khởi điểm của 51 lô đất là 105,631 tỷ đồng; hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng cho từng lô đất đấu giá.

Quyền sử dụng đất đối với các lô đất thuộc Khu quy hoạch cụm dân cư phía Bắc đường ĐT.463 tại thị trấn Vũ Thư và xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình gồm 90 lô đất đấu giá với tổng diện tích quy hoạch đất ở là 11.914,2 m2; đã GPMB, quyết toán và nghiệm thu công trình, đủ điều kiện tổ chức đấu giá. Tổng giá khởi điểm của 90 lô đất là 205,056 tỷ đồng; hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 1 vòng cho từng lô đất đấu giá.

Hồ sơ của các tổ chức đấu giá tài sản được Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vũ Thư tiếp nhận từ ngày 26 - 28/6/2023.

Chuyên đề