(BĐT) - Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa chính thức thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tổng doanh thu là 12.500 tỷ đồng, giảm 33% so với thực hiện năm 2019. Lợi nhuận sau thuế kế hoạch cũng giảm gần 70% so với thực hiện năm 2019, từ 406 tỷ đồng xuống còn 125 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trước đó, trong báo cáo thường niên năm 2019, Hòa Bình đặt mục tiêu kinh doanh ở mức khả quan hơn với các con số 14.000 tỷ đồng doanh thu và 200 tỷ đồng lãi ròng. Còn trước dịch Covid-19, Hòa Bình thậm chí đặt mục tiêu doanh thu 20.200 tỷ đồng và lợi nhuận 720 tỷ đồng.

Trong quý I/2020, Hòa Bình chỉ ghi nhận 2.442 tỷ đồng doanh thu, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước. Phải nhờ đến doanh thu tài chính khác và thu nhập khác, Hòa Bình mới có thể đạt mức lãi ròng 5,5 tỷ đồng.